Käppele - barokně rokoková stavba naproti pevnosti