Srdce na dříku - zcela jinak vyvedené zastavení na křížové cestě