Moselské víno je drahé, ale práce vinařú je tu opravdu tvrdá